خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29398   بروزرسانی: 20-12-1402

Emarn Heshmati

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 1. بیوانفورماتیک 2.بیوفیزیک، 3. زیست‌شناسی محاسباتی بیوشیمی‌فیزیک.