خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25833   بروزرسانی: 09-12-1398

Emarn Heshmati

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 1. بیوانفورماتیک 2.بیوفیزیک، 3. زیست‌شناسی محاسباتی بیوشیمی‌فیزیک.