خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29221   بروزرسانی: 20-12-1402

Emarn Heshmati

علایق پژوهشی

۱. بررسی محاسباتی و بیوانفورماتیکی ماکرومولکول‌ها و داروها، 

۲. علوم اعصاب مولکولی،

۳. علوم اعصاب شناختی