خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24792   بروزرسانی: 09-12-1398

Emarn Heshmati

علایق پژوهشی

۱. بررسی محاسباتی و بیوانفورماتیکی ماکرومولکول‌ها و داروها، 

۲. نوروساینس مولکولی،

۳. بررسی اثرات سایتوتوکسیک و ژنوتوکسیک داروها،