خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29419   بروزرسانی: 20-12-1402

Emarn Heshmati

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت‌ مدرس, ایران, بیوفیزیک , 1389-1382
عنوان رساله : بررسی ایجاد حساسیت پرتوی توسط جمسیتابین در سلول‌های HeLa و MRC5 با روش سنجش ریزهسته و بررسی محاسباتی
زمینه رساله : بیوفیزیک محاسباتی و بیوفیزیک پرتوی
استاد راهنما : دکتر پرویز عبدالمالکی و دکتر حسین مزدرانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه پیام نور, ایران, روان‌شناسی , 1398-1395
عنوان پایان نامه : طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامه وابستگی به گوشی همراه و بررسی نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی اعتیاد به گوشی همراه.
زمینه پایان نامه : رسانه، اعتیاد، طرحواره
استاد راهنما : دکتر احمد علی‌پور

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت‌ مدرس, ایران, بیوفیزیک , 1381-1378
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه‌ی دز-پاسخ در اختلالات کروموزومی ساکنین مناطق با پرتوزایی بالا در رامسر
زمینه پایان نامه : بیوفیزیک پرتوی
استاد راهنما : دکتر مهدی غیاثی نژاد

کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, زیستشناسی , 1375-1371