خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38566   بروزرسانی: 20-06-1401

Ali Lakirouhani

علی لکی روحانی و محمد بهره دار
بررسی عددی تاثیر سیستم کیسه- خاک در بهبود ظرفیت باربری ژئوتکنیکی خاک بستر
Numerical study of the effect of soil-bag system to improve geotechnical bearing capacity of the bed soil
چکيده


به‌کارگیری عناصرتسلیح کننده در بهسازی و اصلاح خواص مهندسی خاک از دیرباز موردتوجه بشر بوده است. در سال‌های اخیر پیشرفت‌های فراوانی در زمینه استحصال زمین‌های غیر‌مرغوب و تقویت آن‌ها صورت پذیرفته است. امروزه تسلیح خاک به‌عنوان روشی کارآمد در بهسازی لایه‌های خاک به‌منظور افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست‌های آن مورداستفاده قرار می‌گیرد. سیستم کیسه-خاک یکی از مصنوعات پلیمری نوین است، که می‌تواند به‌عنوان عنصر تقویت‌کننده‌ی خاک در پروژه‌های مختلف عمرانی استفاده شود. در راستای افزایش ظرفیت باربری خاک و کاهش نشست‌های آن، سیستم کیسه-خاک ابداع‌ شده است. در این نوشتار با استفاده از روش عددی، مدل خاک بستر در شرایط مسلح و غیرمسلح (دست نخورده) بررسی‌شده است. بررسی عددی با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود Abaqus در حالت سه‌بعدی انجام‌شده است. همچنین در این نوشتار، تأثیر سیستم کیسه -خاک در افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست مورد ارزیابی قرارگرفت. تطبیق مناسبی میان نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های عددی و پژوهش‌های میدانی پژوهشگران دیگر وجود دارد. افزون بر آن نتایج نشان می‌دهد ظرفیت باربری بستر تسلیح شده با سیستم کیسه-‌خاک تقریباً 2 برابر بیشتر از بستر غیرمسلح است.