خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44277   بروزرسانی: 07-03-1403

Ali Lakirouhani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 1- عضو انجمن تخصصی شکست هیدرولیکی (بین المللی) ر

Hydraulic Fracturing Club (International)i

2- عضو انجمن تخصصی ژئوتکنیک ایران

3- عضو هیئت‌ امنای همایش‌ها و رویدادهای علمی‌ مهندسیِ ژئوتکنیک

4- عضو هیات تحریریه نشریه علمی تخصصی پژوهش های نوین علوم مهندسی