خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43742   بروزرسانی: 07-03-1403

Ali Lakirouhani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، CSIRO, ایران، استرالیا , 1386-1379
زمینه رساله : شکست هیدرولیکی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) , 1379-1377
زمینه پایان نامه : ترک در نمونه های بتنی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) , 1377-1373