خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9465   بروزرسانی: 17-04-1403

Hesam Addin Arghand
حسام الدین ارغند
استادیار

پست الکترونيکی
arghand [at] znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/arghand

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4143

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، اتاق ۲۲۸، کدپستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱