خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6938   بروزرسانی: 21-11-1401

Hesam Addin Arghand

Publications in Journals

International ISC15.  Mahdi Behzada, Hassan Izanloa, Ali Davoodabadia, Hessam Addin Arghand
Fault detection of rolling element bearing using a temporal signal with artificial intelligence techniques
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics  Accepted 2022.  
International ISC14.  M. Behzad, A. Davoodabadi, H. A. Arghand, A. Kiakojouri
Comparison between Shock Pulse Method and Vibration Analysis Methods on Early Fault Detection of Rolling Element Bearing
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics (2022) . 
داخلي-ISC13.  مهدي بهزاد، سید علی حسین‌لی، حسام الدین ارغند، افشین بنازاده
پیش‌بینی روند زوال و عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با کمک شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه-مدت
مجله علمی-پژوهشی شریف - مهندسی مکانیک (1401) . 
International ISI12.  M. Behzad, S. Feizhoseini, H. A. Arghand, A. Davoodabadi, D. Mba
Failure Threshold Determination of Rolling Element Bearings Using Vibration Fluctuation and Failure Modes
Applied Sciences, Special Issue "Condition Monitoring and Their Applications in Industry" (2021) . 
International ISI11.  M. Behzad, A. Kiakojouri, H. A. Arghand, A. Davoodabadi
Inaccessible rolling bearing diagnosis using a novel criterion for Morlet wavelet optimization
Journal of Vibration and Control (2022) . 
داخلي-ISC10.  مهدی بهزاد، علی داودآبادی، حسام الدین ارغند
تخمین عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با استفاده از داده‌های روش شاکپالس و ارتعاشات و به‌کارگیری شبکه عصبی پیشخور
نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر (1400) . 
International ISC9.  M. Behzad, A. H. Mollaali, M. Mirfarah, H. A. Arghand
Investigation on the effects of measurement and temporal uncertainties on rolling element bearings prognostics
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics (2020) . 
داخلي-ISC8.  مهدی بهزاد، علی داودآبادی، حسام الدین ارغند
تشخیص زود هنگام خرابی یاتاقان غلتشی با تکنیک SPM و مقایسه آن با تکنیک انولوپ ارتعاشات
نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر (1398) . 
International ISI7.  A. Rohani Bastami, A. Asi, H. A. Arghand
Estimation of remaining useful life of rolling element bearings using wavelet packet decomposition and artificial neural network
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering (2019) . 
International ISI6.  M. Behzad, H. A. Arghand, A. Rohani Bastami
Remaining useful life prediction of ball-bearings based on high-frequency vibration features
Proceedings of the Imech, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (2018) . 
International5.  M. Rezaee, A. Taraghi Osguie, H. A. Arghand
An investigation on the ride comfort of a vehicle Subjected to the random road excitation
Int. J. of Vehicle Safety (2013) . 
داخلي-ISC4.  موسی رضائی، امین ترقی اسگویی، حسام الدین ارغند
ارائه روشی جدید برای تعیین میانگین موضعی در روش تجزیه مود تجربی
مجله مهندسی مکانیک (دانشگاه تبریز) (1394) . 
داخلي-ISC3.  موسی رضائی، امین ترقی اسگویی، حسام الدین ارغند
تحلیل تأثیر پارامترهای هندسی و دینامیکی کامیونت بر انحراف عرضی ناشی از نابالانسی نیروی ترمزی
نشریه علوم كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك (1394) . 
داخلي-ISC2.  موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی، محسن فتحی
تأثير مشخصه‌های ارتعاشی صندلی بر راحتی سفر در خودروی سواری تحت تحريک اتفاقی جاده
مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (1390) . 
داخلي-ISC1.  موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی، محمد بافندگان
مطالعه تئوری و تجربی تأثیر خطای نیروی ترمزی بر میزان انحراف عرضی خودرو
نشریه علوم كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك (1390) . 


Presentations in Seminars & Congress


International 27. حسام الدین ارغند، صبا صباراد، امیرحسین ابراهیمی‌جم، امیرحسین خیبری‌نژاد
تخمین مقادیر دقیق فرکانس و دامنه هارمونیک‌های موجود در سیگنال ارتعاشی از داده‌های طیف فرکانسی

شانزدهمين کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب­یابی


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1401.  
International 26. محمدحسين كريمی، رسول بختیاری، امیرحسین خیبری‌نژاد،‌ حسام الدین ارغند
تجربه صنعتی در استفاده از پوشش کامپوزیتی بلزونا برای اصلاح موقت لقی مکانیکی یاتاقان غلتشی

شانزدهمين کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب­یابی


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1401.  
International 25. S. Hekmat, S. Mohammadi, H. A. Arghand, S. Feizhoseini, M. Behzad, V. Gholami
Multi-Fault Diagnosis of Ball Bearings using Machine-Learning Methods and Dempster-Shafer Theory

16th Conditoin Monitoring & Fault Diagnosis Conference


Sharif University of Technology, Tehran-Iran  2023.  
International 24. حسام الدین ارغند، اميرحسين خيبري‌نژاد، یاشار امانی
طراحی و ساخت چیدمان آزمایشگاهی برای مطالعه عیوب گیربکس

دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات


دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران-ایران  1401.  
International 23. H. Izanlou, M. Behzad, A. DavoudAbadi, H. A. Arghand
Numerical study of the three-span shaft critical speed and develop a new method to compute critical speed

12th international conference on acoustics and vibration


Amirkabir University of Technology, Tehran-Iran  2022.  
International 22. S. Feizhoseini, A. DavoudAbadi, F. Hosseinpour, H. A. Arghand, M. Behzad, E. Zio
Experimental Investigation of Failure Thresholds of Rolling Element Bearings

6th international conference on system reliability and safety


Venice-Italy  2022.  
International 21. حسام الدین ارغند، یاشار امانی، اميرحسين خيبري‌نژاد
مقایسه تغییرات فاکتور کرست و کورتوسیس در محدوده‌های فرکانسی مختلف سیگنال ارتعاشات یاتاقان غلتشی

پانزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب­یابی


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1400.  
International 20. حسن ایزانلو، حسام الدین ارغند، مهدی بهزاد
تخمین دور ماشین‌آلات از روی محتوای فرکانسی سیگنال ارتعاشات

پانزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب­یابی


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1400.  
International 19. حسام الدین ارغند، اميرحسين خيبري‌نژاد، یاشار امانی
مطالعه رفتار ارتعاشی روند رشد عیب در گیربکس‌ها در حوزه زمان و مقایسه آن با حوزه فرکانس

یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات


تهران-ایران  1400.  
International 18. Seyed Ali Hosseinli, Amirmasoud Kiakojouri, Hesam Addin Arghand, Mehdi Behzad
Inaccessible rolling bearing diagnosis, using Morlet wavelet and Kurtogram for frequency band selection: Industrial Case-studies

11th international conference on acoustics and vibration


Tehran-Iran  2021.  
International 17. میرسجاد فیض‌حسینی، حسام الدین ارغند، سعید حق‌شناس، مهدی بهزاد
مطالعه تجربی برای تعیین آستانه خرابی یاتاقان­های غلتشی در شرایط کاری و مودهای خرابی متفاوت

چهاردهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب­یابی


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1399.  
International 16. علی داودآبادی، حسام الدین ارغند، محمد سماواتیان، مهدی بهزاد
مقایسه روش SPM با آنالیز ارتعاشات در تشخیص زود هنگام عیب یاتاقان­هاي غلتشی

سیزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب­یابی


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1397.  
National 15. مسعود شاهپرستی، ناهید نبوی، حسام الدین ارغند، سعید جلیلوند
بررسی توزیع بار روی رزوه­های اکمه تحت اعمال نیروی محوری شدید و فشار داخلی

هفتمین کنفرانس بین­المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه و صنعت


شیراز-ایران  1397.  
International 14. M. Behzad, H. A. Arghand, A. Rohani
Rolling Element Bearings Prognostics Using High-Frequency Spectrum of Offline Vibration Condition Monitoring Data

31st Conference on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM)


North-west University, South Africa  2018.  
International 13. M. Behzad, M. Mirfarah, H. A. Arghand
Prognosis Confidence Level Determination of Rolling Element Bearings, Using ISO 13381-1 Offered Method

5th international Reliability and Safety Engineering Conference


Shiraz-Iran  2018.  
International 12. عباس روحانی بسطامی، عارف عاصی، حسام الدین ارغند
بررسی تجربی پیش آگاهی خرابی در یاتاقان غلتشی با تحلیل ارتعاشات و بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی

دوازدهمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب­‌یابی


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1396.  
International 11. سعید حق­شناس، حسام الدین ارغند، مهدی بهزاد
ررسی تجربی اثر بار در سطح ارتعاش یاتاقات غلتشی هنگام رشد عیب

دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب­یابی


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1396.  
International 10. مرتضی حسینی، حسام الدین ارغند، مهدی بهزاد
بررسی تجربی الگوی خرابی یاتاقان­های غلتشی بر اساس روند رشد ارتعاشات

هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1396.  
International 9. امیرحسین ملاعلی، حسام الدین ارغند، مهدی بهزاد
پیش­بینی توزیع احتمال عمر مفید باقیمانده یاتاقان غلتشی به کمک مدلسازی عدم قطعیت اندازه­گیری غیر برخط ارتعاشات

هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1396.  
International 8. امیرمسعود کیاکجوری، حسام الدین ارغند، مهدی بهزاد
استفاده از نرخ قطع سطح ارتعاشات بهبود یافته برای تعقیب تنزل یاتاقان غلتشی و تخمین عمر مفید باقیمانده آن

هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1396.  
International 7. M. Behzad, H. A. Arghand, A. Rohani Bastami, M. J. Zuo
Prognostics of Rolling Element Bearing with the Combination of Paris Law and Reliability Method

Prognostics and System Health Management (PHM) Conference


Harbin Institute of Technology, Harbin-China  2017.  
International 6. مسعود شاهپرستی، مهدی بهزاد، حسام الدین ارغند
بررسی تاثیر همزمان گشتاور ثابت و نوسانی، نسبت تبدیل چرخدنده­ها و اندازه آنها در پدیده رتل در گیربکس­ها

پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات


دانشگاه تهران, تهران-ایران  1394.  
International 5. مسعود شاهپرستی، حسام الدین ارغند، نورالدین ولی­اللهی، مسعود سلمانیان
ارزیابی اقتصادی اجرای پایش وضعیت در شرکت فولاد خوزستان

دهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی


دانشگاه صنعتی شریف, تهران-ایران  1394.  
International 4. موسی رضائی، امین ترقی اسگویی، حسام الدین ارغند
عیب‌یابی جعبه‌دنده بر اساس روش تجزیه مود تجربی و طیف انرژی

بیستمین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران


شیراز-ایران  1391.  
International 3. موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی
رفتار دینامیکی اتصالات غیرایده‌آل با در نظر گرفتن لقی و اصطکاک در مکانیزم‌ها

اولین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات


دانشگاه صنعتی امیرکبیر , تهران-ایران  1390.  
International 2. موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی
بررسی رفتار دینامیکی مفصل غیر ایده‌آل دارای لقی در مکانیزم لنگ- لغزنده

هفتمین همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز


تهران-ایران  1390.  
International 1. موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی
بررسی تأثیر ممان اینرسی جرمی اجزای موتورهای چهارزمانه بر تغییرات سرعت زاویه‌ای میل لنگ

نوزدهمین همایش ساانه مهندسی مکانیک ایران


بیرجند-ایران  1390.