خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6938   بروزرسانی: 21-11-1401

Hesam Addin Arghand

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 علی داودآبادی فراهانی در حال انجاممهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) عيب‌يابي هوشمند ياتاقان غلتشي با استفاده از تثوري انتقال يادگيري   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 حسن ایزانلو بهمن  1401مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) تخمین دور جهت عیب‌یابی در ماشین‌آلات با استفاده از سیگنال ارتعاشات   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 امیرحسین خیبری‌نژاد شهريور  1401مهندسی مکانیک طراحی و ساخت چیدمان گیربکس آزمایشگاهی به منظور مطالعه اثر عیوب چرخدنده‌ها روی سیگنال‌های ارتعاشی   استاد راهنما
5 یاشار امانی شهريور  1401مهندسی مکانیک مطالعه فاکتور کرست در محدوده‌های فرکانسی مختلف ارتعاشات گیربکس برای عیب‌یابی به روش تحلیل طیف انولوپ   استاد راهنما
4 احمدرضا رضائی شهريور  1401مهندسی مکانیک طراحی و ساخت چیدمان آزمایشگاهی انجام میزان‌سازی سیستم دوار   استاد راهنما
3 سمیه بیگدلی دي  1401مهندسی مکانیک مطالعه تغییرات ویژگی‌های مختلف ارتعاشات یاتاقان‌های غلتشی معیوب    استاد راهنما
2 علیرضا اصحابی در حال انجاممهندسی مکانیک مطالعه رفتار ارتعاشی روتور با جرم overhang نامیزان   استاد راهنما
1 مصطفی بهادری در حال انجاممهندسی مکانیک مطالعه میزان‌سازی روتور با جرم overhang نامیزان بر اساس ارتعاشات جهات مختلف شعاعی و محوری   استاد راهنما