خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9523   بروزرسانی: 17-04-1403

Hesam Addin Arghand

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی شریف (فرصت مطالعاتی در آزمایشگاه قابلیت اطمینان دانشگاه آلبرتا), ایران, مهندسی مکانیک , 1398-1391
عنوان رساله : پیش ‏آگاهی خرابی یاتاقانهای غلتشی تحت شرایط تغییر بار با استفاده از ترکیب روشهای داده محور و فیزیکی
زمینه رساله : پایش وضعیت ارتعاشات
استاد راهنما : دکتر مهدی بهزاد (فرصت مطالعاتی: دکتر مینگ جی. زو)

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی مکانیک , 1390-1388
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر پدیده های غیرخطی اتصالات در تحلیل سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم ها
زمینه پایان نامه : تحلیل ارتعاشات
استاد راهنما : دکترموسی رضائی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی مکانیک , 1388-1384
عنوان پایان نامه : مطالعه دینامیک Yaw خودرو در حین ترمزگیری ناشی از خطای نیروی ترمزی
زمینه پایان نامه : دینامیک خودرو
استاد راهنما : دکترموسی رضائی