خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9523   بروزرسانی: 17-04-1403

Hesam Addin Arghand

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

- انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

- انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

- کمیته تخصصی تدوین و بازنگری استاندارد ملی CBM در وزارت نفت

- کمیته علمی کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی