خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9018   بروزرسانی: 14-12-1402

Hesam Addin Arghand

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. یادگیری ماشین 2. پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌ها 3. ارتعاشات 4. مقاومت مصالح (۱) 5. طراحی اجزا (۱) 6. دینامیک ماشین 7. آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین 8. روش‌های طراحی مهندسی 9. ریاضیات مهندسی 10. محاسبات عددی