خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6938   بروزرسانی: 21-11-1401

Hesam Addin Arghand

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین 2. پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌ها 3. ارتعاشات 4. مقاومت مصالح (۱) 5. طراحی اجزا (۱) 6. روش‌های طراحی مهندسی 7. دینامیک ماشین 8. ریاضیات مهندسی 9. محاسبات عددی