خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11340   بروزرسانی: 10-04-1402

Abazar Arab Ameri

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  محمد بیاتمحمد مصطفویاباذر عرب عامری
Towards practical implementation of molecular communication: A cost-effective experimental platform based on the human circulatory system
به سوی پیاده سازی عملی مخابرات مولکولی: یک پلت فرم آزمایشی مقرون به صرفه بر اساس سیستم گردش خون انسان
IET Communications Issue  https://doi.org/10.1049/cmu2. (2024-01-24PP. 248-257 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  اباذر عرب عامریسمانه عرب
Understanding the Interplay of CAR-NK Cells and Triple-Negative Breast Cancer: Insights from Computational Modeling
درک تأثیر متقابل سلول های CAR-NK و سرطان پستان سه گانه منفی: بینش هایی از مدل سازی محاسباتی
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY Issue 86 (2024-01-19PP. 1-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  بهاره زندسمانه عربنسیم کشتچیناباذر عرب عامریمحبوبه عاشورپورداود آسمانیاحسان شریففرشید نوربخشجمشید حاجتی
Identification of the Optimal Pattern of the Injection and Dosage of DC Immunotherapy Using the Mathematical Models Based on Ordinary Differential Equations
شناسایی الگوی بهینه تزریق و دوز ایمونوتراپی DC با استفاده از مدل های ریاضی بر اساس معادلات دیفرانسیل معمولی
Iranian Journal of Immunology Issue 19 (2022-03-15PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  اباذر عرب عامریآرش پورغلامی نژاد
Modeling codelivery of CD73 inhibitor and dendritic cell-based vaccines in cancer immunotherapy
مدل‌سازی تحویل همزمان مهارکننده CD73 و واکسن‌های مبتنی بر سلول دندریتیک در ایمونوتراپی سرطان
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY Issue 95 (2021-12-15PP. 107585-1-107585-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  اباذر عرب عامریداود آسمانیجمشید حاجتی
A structural methodology for modeling immune-tumor interactions including pro-and anti-tumor factors for clinical applications
یک روش ساختاری برای مدل‌سازی فعل و انفعالات ایمنی تومور شامل فاکتورهای به نفع و ضد تومور برای کاربردهای بالینی
MATHEMATICAL BIOSCIENCES Issue 304 (2018-11-01PP. 48-61 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  اباذر عرب عامریداود آسمانیپگاه تیمورپور
Detection of colorectal carcinoma based on microbiota analysis using generalized regression neural networks and nonlinear feature selection
تشخیص کارسینوم کولورکتال بر اساس تجزیه و تحلیل میکروبیوتا با استفاده از شبکه های عصبی رگرسیون تعمیم یافته و انتخاب ویژگی غیرخطی
IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics Issue 17 (2018-09-13PP. 547-557 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  اباذر عرب عامریداود آسمانیجمشید حاجتی
MATHEMATICAL MODELING OF IN-VIVO TUMOR-IMMUNE INTERACTIONS FOR THE CANCER IMMUNOTHERAPY USING MATURED DENDRITIC CELLS
ملسازی ریاضی برهم کنشهای تومور-سیستم ایمنی درایمنی درمانی با استفاده از سلولهای دندریتیک بالغ
JOURNAL OF BIOLOGICAL SYSTEMS Issue 26 (2018-03-16PP. 167-188 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 4. سجاد حق زاد کلیدبریاباذر عرب عامری
الگوریتم KNN جدید مبتنی بر چگالی در تشخیص الگو
A Novel Density-Based KNN in Pattern Recognition
International Conference on Computer and Knowledge Engineering  دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2023-11-01 - 2023-11-02
ملی معتبر 3. اباذر عرب عامریسجاد حق زاد کلیدبری
یک روش تقسیم بندی ECG بهبود یافته بر اساس توابع هرمیت تطبیقی
An improved ECG segmentation method based on adaptive Hermite functions
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING ICEE دانشگاه امیرکبیر, 2023-05-09 - 2023-05-11
بین‌المللی 2. اباذر عرب عامریالهام اسکندری
یک مدل فضایی مبتنی بر عامل برای نقش سلول‌های T سرکوبگر در رشد تومور
An individual-based spatial model for the role of suppressor T cells in tumor growth
Computational biology دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2020-01-15 - 2020-01-17
بین‌المللی 1. مصطفی ایران منشاباذر عرب عامری
یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی پویایی سلول های T تنظیمی در ایمونوتراپی سرطان
An artificial neural network model for investigating the dynamics of regulatory T cells in cancer immunotherapy
Computational biology دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2020-01-15 - 2020-01-17