خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11708   بروزرسانی: 10-04-1402

Abazar Arab Ameri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیک پزشکی2. اصول توانبخشی و وسایل و دستگاه ها3. تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی4. مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی5. ابزار دقیق بیومدیکال6. پدیده های بیوالکتریکی7. مقدمه ای بر مهندسی پزشکی8. آزمایشگاه ریزپردازنده9. آزمایشگاه الکترونیک10. آزمایشگاه مدار منطقی11. کینزیولوژی و بیومکانیک12. اصول توانبخشی13. روش تحقیق14. شبکه های عصبی15. آمار و احتمال16. ریاضیات مهندسی17. معادلات دیفرانسیل