خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10291   بروزرسانی: 15-09-1400

Davoud Eslami

Publications in Journals

داخلي-ISC5.  داود اسلامی
اثربخشی آموزش مدیریت خشم در کاهش بزهکاری و آسیبهای اجتماعی بین دختران نوجوان ساکن مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی
مطالعات ناتوانی (1399) . 
داخلي-ISC4.  داود اسلامی
مسئولیت کارفرما در قبال زیان ناشی از فعل کارگر به ثالث؛درفرض اقدام کارگر خارج از حیطه دستورات   مسئولیت کارفرما در قبال زیان ناشی از فعل کارگر به ثالث؛درفرض اقدام کارگر خارج از حیطه دستورات
تحقیقات حقوق قضایی (1399) . 
National3.  داود اسلامی
 مهارت های الزامی ارتباطی پلیس در مواجهه و مقابله با اطفال و نوجوانان در تماس با قانون
Police communication skills in dealing with children and adolescents in contact with the law
فصلنامه پژوهش های فقهی حقوقی (1392صفحه 15. 
National-ISC2.  داود اسلامی
 ماهیت کیفری تامین مالی تروریسم
Penal Nature of Terrorist Financing
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی (1394صفحه 15. 
National1.  داود اسلامی
تحلیل شیوه های برخورد با پدیده اوباشگری
Analysis of the methods of dealing with the phenomenon of vandalism
فصلنامه دانش انتظامی زنجان (1391صفحه 15. 


Presentations in Seminars & Congress


International 11. داود اسلامی
  پیشگیری اجتماعی در آموزه های قرآن کریم

همایش ملی قران و حقوق


  1397.  
International 10. داود اسلامی
  مسئولیت متصدی حمل و نقل با نگاهی به قوانین مدنی و تجارت

همایش ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسایل نوپدید


  1397.  
International 9. داود اسلامی
توبه و شرایط اثبات آن در حقوق کیفری ایران

همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران


تهران-ایران  1398.  
International 8. داود اسلامی
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران

همایش حقوق فقه و فرهنگ


  1399.  
International 7. داود اسلامی
چالش های حقوقی کودک همسری بر مبنای ماده 1041 قانون مدنی

کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت


  1399.  
International 6. داود اسلامی
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در قانون مجازات اسلامی 1392

همایش بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران


تهران-ایران  1400.  
National 5.  داود اسلامی
تشکیل پرونده شخصیت ضرورتی اجتناب ناپذیر در نظام کیفری ایران
formation a personality file is an inevitable necessity in iran^s criminal system
دومین همایش بين المللي و چهارمين همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی 
30 آذر 1396.  
National 4.  داود اسلامی
تعیین نقاط قوت و ضعف لایحه جامع وکالت دادگستری
Determine the strengths and weaknesses of the comprehensive bill of the law office of the judiciary
اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
27 آذر 1393.  
National 3.  داود اسلامی
بررسی رابطه اختلال روانی و مسئولیت کیفری
investigate the relationship between mental disorder and criminal responsibility
همایش ملی تحولات مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران چالش ها و راهکارها
3 خرداد 1396.  
National 2.  داود اسلامی
نقش سبک زندگی اسلامی در کاهش نرخ جرایم با تاکید بر نظریات جرم شناسی
The role of Islamic lifestyle in reducing crime rates with an emphasis on criminology
همایش ملی سبک زندگی  نظم و امنیت
6 ارديبهشت 1394.  
International 1.  davoud eslami
Comparative Study of Waqf in Iranian Law and Trust in English Law
همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی
  2008.