خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12750   بروزرسانی: 15-09-1400

Davoud Eslami

مدیریت

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور حقوقی،قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زنجان

عضو حقیقی هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه زنجان

عضو مدعو هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان

عضو و نماینده رئیس دانشگاه در کمیسیون معاملات دانشگاه زنجان

عضو شورای مرکزی مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان

             نماینده و رابط دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت عتف در دانشگاه های استان زنجان

           عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه زنجان

           عضو کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه زنجان

          رابط حقوق شهروندی وزارت علوم در دانشگاه زنجان