خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31853   بروزرسانی: 03-07-1401

mohammad mostafavi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  محمد بیاتمحمد مصطفویاباذر عرب عامری
Towards practical implementation of molecular communication: A cost-effective experimental platform based on the human circulatory system
به سوی پیاده سازی عملی مخابرات مولکولی: یک پلت فرم آزمایشی مقرون به صرفه بر اساس سیستم گردش خون انسان
IET Communications Issue  https://doi.org/10.1049/cmu2. (2024-01-24PP. 248-257 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مهدی طبسیمحمد مصطفویمنصور اوجاقی
Motor Current Signature Analysis for Detecting Local Defects on Rolling-Element Bearings of Induction Motors
تحلیل رد جریان موتور برای تشخیص عیوب موضعی در یاتاقانهای غلطشی موتورهای القایی
Arabian Journal for Science and Engineering Issue doi.org/10.1007/s13369-023-078 (2023-05-02PP. 1-12 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  مریم باباصفریمصطفی یارقلی محمد مصطفوی
Optimal Design of a 6.5GHz Low Noise and High Gain CMOS Low Noise Amplifier By Single Objective Firefly Algorithm
Optimal Design of a 6.5GHz Low Noise and High Gain CMOS Low Noise Amplifier By Single Objective Firefly Algorithm
صنایع الکترونیک - پژوهشگاه الکترونیک ایران شماره 13 (1401/12/20صفحات 47-57 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  محمد بیاتمحمد مصطفوی
Slope-based detection scheme for molecular communication systems
طرح تشخیص مبتنی بر شیب برای سیستم های ارتباط مولکولی
IET Communications Issue  https://doi.org/10.1049/cmu2. (2022-09-27PP. 1-7 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  مهدی طبسیمنصور اوجاقیمحمد مصطفوی
----
آشکارسازی عیب یاتاقان غلتشی در الکتروموتورهای القایی سه فاز
دریا فنون شماره 9 (1401/07/01صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  مهدی طبسیمنصور اوجاقیمحمد مصطفوی
Vibration Analysis as Useful Domain for detection of Bearing Fault Signals in Induction Motors
---
International Journal Of Engineering Issue 34 (2021-08-01PP. 2010-2020 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  مهدی جهانگیریمحمد مصطفوی
Optimized adaptive detection in molecular communication based on reduction of inter symbol interference
آشکارسازی تطبیقی بهینه در مخابرات مولکولی با رویکرد مبتنی بر کاهش تداخل بین سمبلی
صنایع الکترونیک - پژوهشگاه الکترونیک ایران شماره ۱1 (1399/01/01صفحات 25-38 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
4.  مریم باباصفریمصطفی یارقلی محمد مصطفوی
Design of CMOS LNAs with Low Power and Out of Band Rejection Capabilities Using the Improvement of Noise and Linearity in the UWB System
طراحی تقویت کننده کم نویز با توان مصرفی کم و قابلیت های حذف خارج از باند، بهبود نویز و خطینگی در سیستم فرا پهن باند
صنایع الکترونیک - پژوهشگاه الکترونیک ایران شماره 10 (شماره پیاپی 38) (1398/10/01صفحات 39-50 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  محمد مصطفویموسوی نیا میرجوادحسین محمدیمظفری تازه کند بهزاد
Fast Convergence Resource Allocation in IEEE 802.16 OFDMA Systems with Minimum Rate Guarantee
تخصیص منابع سریع در سیستمهای IEEE 802.16 OFDMA با تضمین حداقل نرخ
China Communications Issue 13 (2016-12-20PP. 120-131 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  محمد مصطفوی
A Novel Burst Mapping Algorithm for WiMAX with DL-MAP Reduction Approach
الگوریتم جدید نگاشت منابع برای وایمکس با در نظر گرفتن سرباری نگاشت
International Journal of Science and Engineering Investigations Issue 5 (2016-08-19PP. 115-122 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  محمد مصطفویموسوی نیا میر جواد
A Novel Subchannel and Power Allocation in IEEE 802.16 OFDMA Systems
یک روش جدید تخصیص زیر کانال و توان در سیستم OFDMA مبتنی بر استاندارد IEEE 802.16
IETE JOURNAL OF RESEARCH Issue 61 (2016-04-07PP. 228-238 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 10. معصومه رحیمیمحمد مصطفویاباذر عرب عامری
تشخیص خودکار تومور مغزی در تصاویر MRI با استفاده از الگوریتم مبتنی بر YOLO
Automatic Detection of Brain Tumor on MRI Images Using a YOLO-Based Algorithm
International Conference on Machine Vision and Image Processing دانشگاه خوارزمی با مشارکت انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران, تهران, 2024-03-06 - 2024-03-07
بین‌المللی 9. مریم باباصفریمصطفی یارقلی محمد مصطفوی
بهینه سازی تقویت کننده کم نویز CMOS در فرکانس 6.5 گیگاهرتزی با استفاده از الگوریتم فایرفلای چند هدفه
Optimization of 6.5 GHz CMOS Low Noise Amplifier Applying Multi-objective Firefly Algorithm
Iran International Conference on Microelectronics دانشگاه امیرکبیر, تهران, 2023-10-25 - 2023-10-26
بین‌المللی 8. برزو وفاپورمحمد مصطفویرضا امیدی
الگوریتم پردازش سیگنال ماشین dc با استفاده از مشتق و انتگرالگیر حلقه بسته برای رفع اعوجاج ایجاد شده با استفاده از سیمولینگ نرم افزار متلب
Design and simulation of DC machine signal based on PID control and Matlab Simulink to eliminate distortion
International Conference on Machine Vision and Image Processing دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2022-02-23 - 2022-02-25
ملی معتبر 7. مریم باباصفریمصطفی یارقلی محمد مصطفوی
A CMOS Low Noise Amplifier for 5.6GHz with Employing Current-Reused Topology and Modified Derivative Superposition Technique
A CMOS Low Noise Amplifier for 5.6GHz with Employing Current-Reused Topology and Modified Derivative Superposition Technique
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه تبریز, تبریز, 2020-08-04 - 2020-08-06
ملی معتبر 6. مهدی جهانگیریمحمد مصطفوی
بررسی و مقایسه فیلترهای مبتنی بر روش حداقل میانگین مربعات برای کاهش نویزسیگنال الکتروکاردیوگرام با نرخ یادگیری موثر
Comparison of the MSE based filters to reduce the noise of electrocardiogram signal with effective learning rate
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه یزد, یزد, 2019-04-30 - 2019-05-02
ملی معتبر 5. مهدی جهانگیریمریم باباصفریمحمد مصطفویمیلاد جهانگیری
فیلترینگ داده های الکتروکاردیوگرام با استفاده از سیستم کاهش نویز وفقی بدون بایاس و نرمال شده با نرخ یادگیری موثر
Filtering ECG data via an unbiased and normalized adaptive noise reduction system with an effective learning rate
- دانشگاه تبریز, تبریز, 2018-10-24 - 2018-10-25
ملی معتبر 4. محمد مصطفویموسوی نیا میرجوادحسین محمدیمظفری تازه کند بهزاد
نگاشت منابع تخصیصی درwimax در ستونهای با عرض نیمه ثابت(SFWBM)
semi fixed width burst mapping in wimax
-- دانشگاه امام حسین, تهران, 2013-09-11 - 2013-09-11
ملی معتبر 3. محمد مصطفویموسوی نیا میر جوادحسین محمدی
نگاشت منابع تخصیص یافته با ستون های با عرض ثابت (FWBM) در فریم WiMax
Mapping of Allocated Resources with fixed-width columns (FWBM) in the WiMAX frame
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-05-14 - 2013-05-15
ملی معتبر 2. امیر رضا طاهریمحمد رضاییمحمد مصطفوی
پنهان نگاری در اختلاف مقادیر پیکسل ها بر مبنای پیمایش های تصادفی
-
کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران مرکز توسعه فناوری نیرو , تهران, 1388/12/01 - 1388/12/03
ملی معتبر 1. امیر رضا طاهریجلال خدابنده لومحمد مصطفوی
پنهان نگاری پایاپای: پنهان نگاری بر مبنای کنترل اغتشاش جمع شونده
-
کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران مرکز توسعه فناوری نیرو , تهران, 1388/12/01 - 1388/12/03