خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32105   بروزرسانی: 03-07-1401

mohammad mostafavi

مدیریت

مدير گروه برق : از سال 1385 تا 1387

معاون آموزشي دانشكده مهندسي: از سال 1387 تا  1389

مدير گروه برق : از سال 1398 تا 1400

معاون دانشجویی دانشگاه : از سال 1400 تا کنون