خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32212   بروزرسانی: 03-07-1401

mohammad mostafavi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شبکه های انتقال داده2. فیلترهای وفقی3. فرآیندهای اتفاقی4. سیستمهای مخابرات نوری5. سیستمهای مخابراتی بی سیم6. آمار و احتمالات مهندسی7. مخابرات 28. مخابرات 19. الکترومغناطیس مهندسی10. مدارهای الکتریکی11. تجزیه و تحلیل سیستمها12. ریاضیات مهندسی