خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32487   بروزرسانی: 03-07-1401

mohammad mostafavi
محمد مصطفوی
استادیار

پست الکترونيکی
mmostafavi [at] znu [dot] ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mostafavi-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2495

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، صندوق پستی 45195-313