خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31799   بروزرسانی: 03-07-1401

mohammad mostafavi

علایق پژوهشی

1)سیستمهای مخابرات بی سیم

2)پردازش سیگنال

3)پردازش سیگنالهای حیاتی

4)پردازش وفقی سیگنالها

5)سیستمهای مخابرات نوری