خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32103   بروزرسانی: 03-07-1401

mohammad mostafavi

سوابق تحصیلی


دکترا : تبریز, ایران, مهندسی برق - مخابرات
عنوان رساله : تخصيص و نگاشت منابع در شبکه‌هاي بي‌سيم مبتني بر OFDMA
زمینه رساله : مخابرات بی سیم
استاد راهنما : دکتر میر جواد موسوی نیا

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, مهندسی برق - مخابرات
عنوان پایان نامه : محاسبه ظرفیت در سیستمهای CDMA سلولی
زمینه پایان نامه : مخابرات سلولی
استاد راهنما : دکتر مسعود کهریزی

کارشناسی : صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی, ایران, مهندسی برق -الکترونیک