خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22612   بروزرسانی: 30-10-1396

Aboalghasem Ojaghloo

Publications in Journals


2.  ابوالقاسم اوجاقلوحسین رحمانی زاده
Contemplation upon nature of the Word of God in the expressions of Imam Ridha (p.b.u.h)
تأملی در ماهیت کلام الله در بیان امام رضا علیه السلام
قرآن پژوهی معاصر شماره 1 (1394/10/09صفحات 103-122 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  ابوالقاسم اوجاقلومجید معارفقاسم فائز
An introduction to the stylistic analysis of the prophetic traditions
درآمدی برسبک شناسی کلام نبوی
تحقیقات علوم قرآن و حدیث - دانشگاه الزهرا (س) شماره 2 (1393/08/30صفحات 5-29 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 8. ابوالقاسم اوجاقلو
آئین اربعین حسینی، پیوندگاه جهانی عاشوراء و ظهورحضرت مهدی عجل الله فرجه در آئینه ی اخبار و احادیث
مراسیم أربعین الحسین (ع) حلقة وصل بین ثورة عاشوراء و قیام المهدی المنتظر (عج) کما جاء فی الأخبار والأحادیث
------ دانشگاه علامه طباطبایی, 2017-10-25 - 2017-10-26
ملی معتبر 7. ابوالقاسم اوجاقلو
کرامت در سیره و سخن رضوی
Nobility in Life and Word of Imam Ali ibn Musa
همایش کرامت انسانی از منظر رضوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان, زنجان, 1395/02/29 - 1395/02/29
ملی معتبر 6. ابوالقاسم اوجاقلومهدی یارمحمدی
مؤلفه های سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه
Components of social life from the perspective of Nahj-al Balaghah
- دانشگاه زنجان و نیروی انتظامی, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 5. ابوالقاسم اوجاقلومحسن عبدالهی
امنیت جامعه اسلامی در سایه ی قرآن و حدیث و تبلیغ آنها
Security of the Islamic community in the light of Quran and Hadith and their propaganda
- دانشگاه زنجان و نیروی انتظامی, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 4. ابوالقاسم اوجاقلومکرم محمدنیا کیمانی
نگاهی به آموزه های قرآن و حدیث درباره ی نظم و انضباط در زندگی
Take a look at the teachings of the Qur'an and the Hadith about theorder and discipline in life
- دانشگاه زنجان و نیروی انتظامی, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 3. ابوالقاسم اوجاقلومحمد سعادتی
توهم، عامل انحطاط اخلاقی انسان از دیدگاه قرآن و حدیث
Illusion, as the cause of the moral decline from the view of Quran and Hadith
همایش ابعاد وجودی انسان در قرآن کریم، سنت و آراء اندیشمندان مسلمان  همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و شبکه قرآن و معارف سیما , تهران, 1393/07/28 - 1393/07/29
ملی معتبر 2. ابوالقاسم اوجاقلو
شخص معکوس از منظر نهج البلاغه
Reversed person in Nahj-al-balaqah
همایش ابعاد وجودی انسان در قرآن کریم، سنت و آراء اندیشمندان مسلمان  همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و شبکه قرآن و معارف سیما , تهران, 1393/07/28 - 1393/07/29
ملی معتبر 1. ابوالقاسم اوجاقلو
رابطه تغذیه و اخلاق در قرآن کریم
Relationship of feeding with ethics in holy Quran
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08