خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23230   بروزرسانی: 30-10-1396

Aboalghasem Ojaghloo

مدیریت

مديريت گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد واحد زنجان از سال 1385 تا 1387

دبیر اجرایی دانشگاه زنجان در  همایش سبک زندگی، نظم و امنیت 1394

مدیریت گروه معارف اسلامی دانشگاه زنجان از 1395 تا کنون

دبیر شورای رفاهی دانشگاه زنجان از 1395 تا کنون