خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23490   بروزرسانی: 30-10-1396

Aboalghasem Ojaghloo

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

* دستياری دراجرای طرح پژوهشی ( بررسی اصول ومبانی فقه الحديث ) با نظارت معاونت پژوهشی 

       دانشکده الهيات دانشگاه تهران ، شماره 03/01/4206012  سال 83-84 .

 * مقاله علمی پژوهشی گونه شناسی تبيين واژگان دينی در کلام معصوم( ع)

             چاپ شده در مقالات وبررسيها: دانشکده الهيات دانشگاه تهران شماره 79.

 * مقاله علمی پژوهشی ( تقطيع در حديث وعلل وپيامدهای آن )

            چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش دينی شماره 10 تابستان 84 .

 * مقاله ( رمز وحدت در صفات قرآن ) : مجموعه مقالات همايش اتحاد ملی و انسجام اسلامی : اسفند 1386.

 * عضوکميته علمی همايش سراسری سيره و انديشه نبوی : اسفند 1385.

 * عضوکميته علمی پژوهشی همايش سالانه رضوی : سال های 87 ، 88 ، 89 و 90 .

 *  همکاری در تأليف کتاب شناخت حديث نگارش دکتر مجيد معارف ، چاپ دانشگاه تهران ، 1387ش. 

 * عضوکميته علمی دومين همايش سراسری قرآن پژوهی و طب: اسفند 1390 دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

*  مقاله و سخنرانی با عنوان رابطه تغذیه و اخلاق در قرآن کریم در چهارمین همایش ملی اخلاق با موضوع اخلاق و آداب زندگی: 18 اردیبهشت 1393 دانشگاه زنجان.

 * دو چکیده با عنوان " شخص معکوس از منظر نهج البلاغه" و "توهم، عامل انحطاط اخلاقی انسان از دیدگاه قرآن و حدیث" در همایش ابعاد وجودی انسان: مهرماه 1393 دانشگاه علامه طباطبایی- تهران.

*  مقاله علمی پژوهشی درآمدی بر سبک شناسی کلام نبوی مجله تحقیقات قرآن وحدیث دانشگاه الزهراء، مهرماه 1393 

 * مقاله علمی پژوهشی تأملی در ماهیت کلام الله در بیان امام رضا علیه السلام مجله قرآن پژوهی معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1394

* مقاله کرامت در سیره و سخن رضوی ، مجموعه مقالات همایش کرامت انسانی از منظر رضوی، اردیبهشت 1395