خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43567   بروزرسانی: 30-11-1402

Ali Akbar Pirmohamadi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  بابک تارانمصطفی برغندانعلی اکبر پیرمحمدیصالح مبین
A Practical Method for Controlling the Parallel Robot Path Based on the Sliding Mode Method with Fuzzy َAdjustable Coefficients
روشی کاربردی برای کنترل مسیر ربات موازی بر پایۀ سطح لغزش با ضرایب تنظیم ‌شوندۀ فازی
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 10.22060/mej.2023.21694.7491 (1402/02/21صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مصطفی برغندانعلی اکبر پیرمحمدیصالح مبینAfef Fekih
Optimal adaptive barrier-function super-twisting nonlinear global sliding mode scheme for trajectory tracking of parallel robots
روش کنترل مدلغزش فوق پیچشی بهینۀ تطبیقی با تابع مانع برای کنترل مسیر رباتهای موازی
Heliyon Issue 9 (2023-02-15PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  بابک تارانعلی اکبر پیرمحمدی
Designing an optimal fuzzy sliding mode control for a two‑link robot
طراحی یک کنترلر مد لغزش بهینه فازی برای یک ربات دو باویی
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering Issue 42 (2019-11-23PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  سیدرضا نقیبیعلی اکبر پیرمحمدیسید علی اکبر موسویان
Control of manipulator in task space using Modified Transpose Effective Jacobian and model based friction compensator
کنترل بازوی رباتیک با استفاده از روش ترانهاده ژاکوبین بهبودیافته و جبرانساز اصطکاک
مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 18 (1397/01/01صفحات 335-344 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  سیدرضا نقیبیعلی اکبر پیرمحمدیسید علی اکبر موسویان
Fuzzy MTEJ Controller with Integrator for Control of Underactuated Manipulators
روش MTEJ فازی به همراه انتگرالگیر برای کنترل بازوی رباتی کم محرک
ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING Issue 48 (2017-12-01PP. 93-101 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  علی اکبر پیرمحمدیمهدی پورسیفیامید رحمانیسیدامیرحسین حسینی
Modeling and active vibration suppression of a single-walled carbon nanotube subjected to a moving harmonic load based on a nonlocal elasticity theory
مدلسازی کاهش ارتعاشات نانولوله تک جداره تحت بار هارمونیک
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING Issue 117 (2014-07-01PP. 1547-1555 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  رضا تیموری فعالمحمدباقر امیریعلی اکبر پیرمحمدیعباس صادق زاده میلانی
Vibration analysis of undamped, suspended multi-beam absorber systems
-
MECCANICA Issue 47 (2012-06-15PP. 1059-1078 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  اسماعیل پورسعیدیعلی اکبر پیرمحمدیمحمد رضا محمدی ارهانی
Mechanical investigation of a failed lock-pin
بررسی مکانیکی یک لاک پین تخریب شده
JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER-TRANSACTIONS OF THE ASME Issue 131-4 (2009-07-15PP. 1-8 

1.  سیامک اسماعیلزاده خادمعلی اکبر پیرمحمدی
Analytical development of dynamic equations of motion for a three-dimensional flexible link manipulator with revolute and prismatic joints
توسعۀ تحلیلی معادلات دینامیکی ربات سه بعدی با بازوهای انعطاف پذیر و مفاصل لولایی و کشویی
IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems Issue 33 (2003-04-02PP. 237-249 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 10. علی اکبر پیرمحمدیرضا سهرابی
طراحی کنترلر برای یک سیستم سروی پنوماتیک و مدل‌سازی آن در متلب
Designing and MATLAB Simulation of a Controller for a Pneumatic Servo System
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه امیرکبیر, تهران, 1399/03/07 - 1399/03/09
بین‌المللی 9. مصطفی برغندانعلی اکبر پیرمحمدینرگس سامان بخش
طراحی و ساخت ربات ارزان و سبک دلتا
Design and Realization of Low-Cost lightweight Delta Robot
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2018-10-24 - 2018-10-25
ملی معتبر 8. علی اکبر پیرمحمدیمحمدتقی توفیقی
طراحی کنترل بهینه مبتنی بر سطح دیفرانسیلی بر روی کوادروتور برای مانور تهاجمی
Optimal Control Design According to Differential Flatness for Aggressive Maneuver of a Quadrotor
Conference on a Applications and Design in Mechanical Engineering انجمن مهندسان مکانیک ایران, 2018-04-24 - 2018-04-26
بین‌المللی 7. سیدرضا نقیبیعلی اکبر پیرمحمدیسید علی اکبر موسویان
کنترل بازوی رباتی کم محرک با مفصل انعطاف پذیر در فضای کاری
Control of flexible joint underactuated manipulator in task space
RSI International Conference on Robotic & Mechatronics دانشگاه تهران, تهران, 2016-10-26 - 2016-10-28
بین‌المللی 6. نوید حسن آبادیعلی اکبر پیرمحمدی
کنترل بهینه ی حرکت بازوی ماهر کم محرک 3 درجه آزادی واقع در صفحه ی افقی
Optimal conrol of a planar 3D underactuated manipulator
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران, یزد, 1395/02/07 - 1395/02/09
بین‌المللی 5. مسیح پرهیزکاریعلی اکبر پیرمحمدیمحمد محبی
پایش وضعیت خط تولید گیربکس با استفاده از آنالیز ویولت و شبکه های عصبی مصنوعی
Production line condition monitoring using wavelet and artificial neural network
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران, یزد, 1395/02/07 - 1395/02/09
بین‌المللی 4. مسیح پرهیزکاریمحمد محبیعلی اکبر پیرمحمدی
استفاده از سیگنال صوتی در پیش بینی سایش ابزار به کمک آنالیز موجک و شبکه عصبی
prospection of the tool erosion using wavelets and neural network
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران, یزد, 1395/02/07 - 1395/02/09
ملی معتبر 3. علی اکبر پیرمحمدیرضایی سارامهدی پورسیفی
کنترل مقاوم تطبیقی حرکت بازوی مکانیکی با پایه انعطاف پذیر دارای نامعینی های ساختاری و غیرساختاری با روش آشفتگی منفرد
Robust adaptive motion control of a flexible_base manipulator containing structural uncertainity and...
کنفرانس انجمن هوا فضای ایران دانشگاه تهران, تهران, 1392/12/13 - 1392/12/15
ملی معتبر 2. محسن نشتاحسینیعلی اکبر پیرمحمدی
بررسی اثرات نابالانسی بر ارتعاشات روتور منعطف دوار و سایش در توربین ها
Investigation of unbalance effects on flexible rotors and rubbing in turbines
همایش سالانه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1390/02/20 - 1390/02/22
بین‌المللی 1. هادی محمدیعلی اکبر پیرمحمدییاسر صاحبی
بهبود عملکرد جاذب ارتعاشات با کنترل نیمه فعال با استفاده از میرایی و سفتی متغیر
-
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1389/02/21 - 1389/02/23