خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41833   بروزرسانی: 12-02-1398

Ali Akbar Pirmohamadi

علایق پژوهشی

·          رباتیک

 

·          ارتعاشات

 

·          کنترل

 

·          دینامیک