خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43602   بروزرسانی: 30-11-1402

Ali Akbar Pirmohamadi

علایق پژوهشی

·          رباتیک

 

·          ارتعاشات

 

·          کنترل

 

·          دینامیک