خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44004   بروزرسانی: 30-11-1402

Ali Akbar Pirmohamadi

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, مکانیک- طراحی کاربردی , 1380-1374
عنوان رساله : تحلیل دینامیکی و ارتعاشی رباتهای انعطاف پذیر با مفاصل لولائی و کشوئی
زمینه رساله : ارتعاشات و رباتیک

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, مکانیک طراحی کاربردی , 1374-1371
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت دستگاه مدلساز کنترل سیستمهای دینامیکی
زمینه پایان نامه : دینامیک و کنترل

کارشناسی : بوعلی سینا, ایران, مکانیک - طراحی جامدات , 1371-1366
عنوان پایان نامه : آنالیز و سنتز مکانیزم چهار میله ای به کمک کامپیوتر
زمینه پایان نامه : طراحی مکانیزمها