خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40276   بروزرسانی: 12-02-1398

Ali Akbar Pirmohamadi

.

 

27 خرداد 1397


نمرات میان ترم و پایان ترم کنترل

 

 

 

9 خرداد 1397


نمرات میان ترم استاتیک