خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26894   بروزرسانی: 17-06-1399

Davood Rezaei

Publications in Journals

International ISI8.  Davood Rezaei Ghazal soltani
THE EFFECTS OF INTERACTIONS WITHIN COMMUNAL CONDITIONS IN IRAN AND ANATOLIA WITH IL KHĀNIDS OVER 13TH AND 14TH CENTURIES
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC Vol. 9 Issue 2 (2019PP. 159-177.  [Abstract ]
International ISI7.  Davood Rezaei
Nanotechnology, a Step toward Sustainable Architecture
Journal of Engineering and Applied Sciences Vol. 13 Issue 16 (2018PP. 6692-6697 DOI: 10.3923/jeasci.2018.6692.6699.  [Abstract ]
International-ISI6.  Saeideh Soltanmohammadlo Davood arezaei Sharzad Aalamemi
Creating A Pedestrian Way, Mechanism to Keep the Historical Urban Texture
International Journal of Review in Life Sciences Issue 96 (2015P. 106 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISI5.  Mohamad Zare, Davood Rezaei, Samira nohi
Behavior Of Reptiles As a Pattern For Sustainable Architecture In Arid Climate  
Current Opinion in Biotechnology Vol. 10.1016/j. Issue s33 (2011P. 24 DOI: 1. 
International4.  Davood Rezaei,Mohammad Zare
Ecocentric Approach To The Sustain City In Order To Reduce Greenhouse Gases In Natural Enviroment
Advances In Civil And Enviromental Engineering Issue 63 (2013P. 68 DOI: 1. 
National-ISC3.  محمد صادق فلاحت - داود رضائی - محمد زارع
تحلیل کالبدی دانشگاه های ایران برای حل معضلات موجود در ساختار فیزیک
Physical analysis of iranian universities to solve existing problems in the physical structure
آبادی دوره 72 (1390صفحات 86-91. 
International2.  Davood Rezaei, Ghazal Soltani
Islamic architecture, the abode of green architecture
Canadian Journal on Environmental Construction and Civil Engineering Vol. 3 (2012PP. 1-5. 
International1.  Mohammad Zare, Davood Rezaei
Plants in arid climateas a pattern for bionic architecture in behavioral viewpoint
Canadian Journal on Environmental Construction and Civil Engineering Vol. 2 (2011PP. 141-146. 


Presentations in Seminars & Congress


International 33.  ​داود رضائی، ​مژگان گردو
Design Center For The Homless in Tehran Due to The influence of Social factors
دومین کنفرانسبین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
دانشگاه خوارزمی, تهران-ایران, 25 May 2017.  
National 32.  داود رضائی، شهرزاد عالمی، سعیده سلطان محمدلو
بررسی بافت تاریخی زرتشتیان کرمان برای طراحی سازگار با مجیط با توجه به نیاز سنجی کرمان
Survey Historical Context Of The Zoroastrians Of Kerman, Design In Harmony With The Environment Of Assessment Kerman
پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 4 - 5 ارديبهشت 1392.  
National 31.  داود رضائی، سعیده سلطان محمدلو، شهرزاد عالمی
آسیب شناسی بافت تاریخی با تکیه بر زندگی جدید در بافت قدیم بررسی موردی بخشی از بافت تاریخی خیابان شریعتی جنوبی تبریز گذرمغازه سنگی ها
Pathology Of Historical Contexture With An Emphasis On New Life In The Old Historic Part Of The Southern Shariati avenue, Case Study of Tabriz "Passage of Rock Stores" 
پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 4 - 5 ارديبهشت 1392.  
National 30.  داود رضائی، سیامند رستم زاده، سعید رحمانی
خلاقیت راهی به سوی آفرینشگری
Creative Way To Creativity
پنجمین همایش ملی آموزش
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران-ایران, 25 - 26 ارديبهشت 1392.  
National 29.  داود رضائی، نیلوفر قنواتی، مریم حسینی
مناسب سازی فضای شهری برای معلولین توسط طراحی بام سبز
Designing Suitable Urban Space For Disabled People By Green Roof
اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
دانشگاه پیام نور تبریز, تبریز-ایران, 30 آذر 1391.  
National 28.  داود رضائی، مرضیه نهاوندی، مهسا مهاجری، سعید رحمانی، سیامند رستم زاده
بررسی نحوه ی استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان
Review Use Of Renewable Energy In Building
ششمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 27 - 28 آبان 1391.  
National 27.  داود رضائی، سرگل طوفانی، علی اکبر نظری
مروری بر دو نوع از انرژی های پاک در ایران انرژی زمین گرمایی و انرژی باد در راستای بهینه سازی مصرف انرژی
Review Use Of Renewable Energy In Buildings an Overview Of The Tow Type Of Clean Energy In Iran, geothermal Energy And Wind Energy In Order To Optimize Energy
ششمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 27 - 28 آبان 1391.  
National 26.  داود رضائی، نازی سلطان محمدلو، سعیده سلطان محمدلو
بررسی آسیب های وارده به بنای شیخ شهاب الدین اهری در زلزله مرداد 91 در جهت توسعه پایدار
Evaluation Of The Damage Of Earthquake In Building Of Sheykh Shahabaddin Ahari In August 2012 In Order Sustainable Development
اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 2 - 3 اسفند 1391.  
National 25.  داود رضائی، جواد رحمانی، کیومرث حبیبی
بررسی شاخصها و معیارهای آسیب پذیری شهر در برابر زلزله
Evaluation Criteria And Indicators Of vulnerability To earthquakes
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 27 آبان - 1 آذر 1391.  
National 24.  داود رضائی، نیلوفر قنواتی، غزل سلطانی
بررسی مفهوم معماری اکولوژیک در معماری پایدار
The Concept Of Ecological architecture In  Sustainable Architecture
اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
دانشگاه آزاد ابرکوه, ابرکوه-ایران, 27 - 28 ارديبهشت 1391.  
National 23.  داود رضائی، نیلوفر قنواتی  
بررسی فضاهای ساخته ی دست بشر همساز با محیط زیست با رویکرد معماری سبز
Study Of Man-Made Spaces Compatible With Environment Green Architecture Approach
اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
دانشگاه آزاد, کیش-ایران, 25 - 26 بهمن 1391.  
National 22.  داود رضائی، مهسا مهاجری، مرضیه، سیامند رستم زاده، سعید رحمانی
ساختمان های زیرزمینی نمونه ای از معماری سبز در راستای بهینه سازی مصرف انرژی
Underground Building Is a Sample Of Green Architecture In Order To Optimize Energy
دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, کرمان-ایران, 21 - 22 تير 1391.  
International 21.  Davood Rezaei, samira nohi
Nanotechnology a Step Toward Sustainable Architecture
2th Scientific Conference Of Iranian Academics In Turkey Ankara
University Of Ankara, Turkey, 21 January 2012.  
International 20.  داود رضائی
بر رسی و شناسایی گنبد کبود مراغه
Survey And Identify The blue Dom Of Maraghe
اولین سمینار مشترک معماری، شهرسازی و ابنیه تاریخی دانشگاه زنجان و دانشگاه دولتی باکو
دانشگاه زنجان, زنجان و سلطانیه-ایران, 30 خرداد - 1 تير 1375.  
National 19.  داود رضائی، سیمامند رستم زاده
دستیابی به معماری با هویت ملی در فرآیند جهانی شدن
Architecture To Achieve National Identity In The Globalization Process
اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی
دانشگاه اسلامی واحد شیراز, شیراز-ایران, 15 - 16 شهريور 1391.  
National 18.  داود رضائی، سرگل طوفانی
تاثیر معماری گنبد سلطانیه در ساختمان گنبدذ سانتاماریا دلفیوره
Influence Of the architecture Of Dome Of Soltanieh In The Santa Maria Del Fiore Dome
اولین همایش ملی سلطانیه
دانشگاه پیام نور سلطانیه, سلطانیه-ایران, 16 ارديبهشت 1391.  
National 17.  داود رضائی، علی اکبر نظری
چشم انداز استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع تجدید پذیر
Prospects Of Using Solar Energy As a Renewable Resource
دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 26 - 27 ارديبهشت 1391.  
National 16.  داود رضائی، سعید رحمانی، سیامند رستم زاده
جایگاه کانسپت در فرآیند طراحی معماری (پرورش مفهوم سازی)
Concept Position In Architectural Design Process 
دومین همایش ملی معماری و فرآیند طراحی
دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان-ایران, 28 ارديبهشت 1391.  
National 15.  داود رضائی، بابک خورشیدی، مرضیه نهاوندی
بررسی منظر شهری در پیاده راه های شهری
Survey Of Urban Landscape In Urban Pedestrian Paths pedestrian Space architecture
اولین همایش زندگی پیاده در شهر
مرکز همایشهای برج میلاد , تهران-ایران, 15 - 16 اسفند 1390.  
National 14.  داود رضائی
سیری در نقش طراحی پایدار در معماری
Satiety In The Role Of Sustainable design In Architecture
اولین همایش منطقه ای معماری و فرآیند طراحی
دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان-ایران, 16 آذر 1389.  
National 13.  داود رضائی، داود محمدخانی
بحران هویت در معماری و فرهنگ معاصر
Identity Crisis In Architecture And Cotemporary Culture
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
دانشگاه آزاد, شیراز-ایران, 25 - 26 فروردين 1389.  
International 12.  Davood rezaei, sargol toofani
Energy Models For Renewable Energy Utilization And To Replace Fossil Fuels
7th Recycling & Reuse 2012
Turkey, 4 - 6 June 2012.  
International 11.  Davood rezaei, niloofar ghanavati, ghazal soltani
Recycled Materials Architecture
7th Recycling & Reuse 2012
Turkey, 4 - 6 June 2012.  
International 10.  Davood rezaei, Mohsen karimi, mohammadsadegh falahat
The Role Wind Towers In Ventilation (An Analysis Of Traditional Wind Towers In Iranian Traditional Building)
7th International Green Energy Conference & 1 St DNL Conference On Clean Energy
China, 28 - 30 May 2012.  
International 9.  Davood rezaei, niloofar ghanavati, ghazal soltani
Research The Principle Design Of Four Seasons Houses With Sustainable Approach In Architecture
7th International Green Energy Conference
28 - 30 May 2012.  
International 8.  Davood rezaei, mohammad zare
Smart Wall Design By Taking Advantage Of Absorbing Cell
7th International Green Energy Conference
China, 28 - 30 May 2012.  
International 7.  Davood Rezaei, Samira Nohi
Scientific Conference Of Iranian Academics In Turkey Ankara
2th Scientific Conference Of Iranian Academics In Turkey Ankara
universiti of Ankara, Turkey, 21 January 2012.  
International 6.  Davood rezaei, samaneh farajzadeh khosroshahi - mohammadsadegh falahat
The Impact Of Optimize Solar Radition Received On the Levels And Energy Disposal Of Levels On Architecture Design Result By Using Computer Simulation
6 International Green Energy Conference
University Of anadolu, Tepebasi-Turkey, 5 - 9 June 2011.  
International 5.  Davood rezaei, sargol toofani - mohammadsadegh falahat
Susken Garden, Remarkable Example Of Iranian Sustainable Architecture
6 International Green Energy Conference
University Of anadolu, Tepebasi-Turkey, 5 - 9 June 2011.  
International 4.  Davood Rezaei, morteza niloofari
Sustainable Architecture In The Traditional Iranian Homes
6 International Green Energy Conference
University Of anadolu, Tepebasi-Turkey, 5 - 9 June 2011.  
International 3.  Davood Rezaei, mohammad zare
Traditional Buildings Of Iran As a Sign Sustainable
6 International Green Energy Conference
University Of anadolu, Tepebasi-Turkey, 5 - 9 June 2011.  
International 2.  Davood Rezaei, samira noohi
Operation Of Roof Pond Systems, Considering Its Advantages And Disadvantages
6 International Green Energy Conference
University Of anadolu, Tepebasi-Turkey, 5 - 9 June 2011.  
International 1.  Davood Rezaei
Architectural Style in Iran
The First Scientific Conference Of Iranian Academics in Turkey
Chankaya University, Ankara-Turkey, 22 May 2010.