خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29070   بروزرسانی: 17-06-1399

Davood Rezaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی معماری، معماری پایدار، معماری اسلامی، معماری همساز با اقلیم،برنامه ریزی کالبدی معماری