خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28847   بروزرسانی: 17-06-1399

Davood Rezaei
داود رضائی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
d_rezaei[at]znu.ac.ir      d_rezaei[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rezaei-davood

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2218

فکس
   +98 (0) 24 3228 2768

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری، صندوق پستی 45195-313

 

متولد 1339 میانه