خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28653   بروزرسانی: 17-06-1399

Davood Rezaei

سوابق تحصیلی


دکترا : غازی, ترکیه, معماری , 1386-1381
عنوان رساله : سنت معماری انتقال یافته به امروزاز دوره امپراطوری سلجوقیان و کاربرد آن در مرمت اثار معماری
زمینه رساله : معماری سنتی و تکنولوژی های آن
استاد راهنما : پروفسور دکتر جان محمد هرسک

دکترا :

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, معماری , 1370-1363
عنوان پایان نامه : دانشکده کشاورزی میانه
زمینه پایان نامه : طراحی فضاهای آموزشی
استاد راهنما : دکتر احسان الله رسولی,دکتر سپهری مقدم