خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26792   بروزرسانی: 20-03-1399

Hasan Bargozin
حسن برگزین
استادیار

پست الکترونيکی
Bargozin@znu.ac.ir      Bargozin@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bargozin-hasan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4088

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کدپستی 38791-45371

 

 آدرس سایت شخصی: www.havagel.ir

به روز رسانی سایت: 97/10/03