خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26944   بروزرسانی: 20-03-1399

Hasan Bargozin

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی سهند, ایران, مهندسی شیمی , 1391-1386
عنوان رساله : ارزیابی کارایی آیروژلهای سیلیکایی نانومتخلخل در تغییر خواص ترشوندگی سنگ مخزن برای ازدیاد برداشت نفت

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی سهند , ایران, مهندسی شیمی , 1386-1383
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت واحد تولید پترولیوم کک از پسماندهای سنگین پتروشیمی تبریز
استاد راهنما : دکتر جعفر صادق مقدس

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی شیمی , 1383-1378
عنوان پایان نامه : طراحی و برآورد اقتصادی واحد صنعتی تولید آنزیم لیپاز با فرایند SSF
استاد راهنما : دکتر روستاآزاد