خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26944   بروزرسانی: 20-03-1399

Hasan Bargozin

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فرایندهای پلایش نفت2. آزمایشگاه نفت3. آزمایشگاه مکانیک سیالات4. آزمایشگاه حرارت5. عملیات واحد II6. ترمودینامیک II7. محاسبات عددی8. سینتیک و طراحی راکتور9. طراحی کارخانه و اقتصاد مهندسی شیمی10. محاسبات پالایش نفت11. مقدمات مهندسی نفت