خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26944   بروزرسانی: 20-03-1399

Hasan Bargozin

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 لیلا امیرخانی اسفند  1388مهندسی شیمی حذف آلاينده هاي آلي از پسابهاي صنعتي با استفاده از ساختارهاي نانومتخلخل سيليكايي   استاد مشاور
4 محمد رضا حاتمی نیا اسفند  1389مهندسی شیمی ساخت ائروژل¬های نانو متخلخل بهبود داده شده جهت حذف ترکیبات ‏BTEX   استاد مشاور
3 مهسا قوتی بهمن  1389مهندسی شیمی سنتز و کاربرد سیلیکا¬ائروژل¬ها جهت حذف فلزات سنگین از پساب¬های ‏صنعتی   استاد مشاور
2 موهبت فیروزمندان مهر  1390مهندسی شیمی جداسازی فنول از آب با نانوکامپوزیت سیلیکاائروژل-کربن فعال   استاد مشاور
1 مجید عبدلی بهمن  1391مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف بررسی جذب سطحی میکروآلاینده‌ها از آب با ائروژل‌های سیلیکایی نانومتخلخل ‏   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 مهرداد کریمی تير  1390مهندسی شیمی بررسی روشهای ساخت و کاربردهای ائروژل سیلیکایی   استاد مشاور