خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26944   بروزرسانی: 20-03-1399

Hasan Bargozin

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی واحد کک سازی تاخیری جهت تولید پترولیوم کک از پسماندهای سنگین پتروشیمی تبریز   همكارمهر 1384شهريور  1386مجتمع پتروشیمی تبریز
تدوین دانش فنی تولید نیمه صنعتی آئروژلهای نانومتخلخل جهت کاربردهای زودبازده به ظرفیت 5 کیلوگرم در روز   همكارفروردين 1389شهريور  1390کاربردی اجراییسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
رصدخانه فناوری های بالادستی صنعت نفت   همكاربهمن 1388شهريور  1389معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت
کاهش مصرف سوخت خودرو با استفاده از نانوذرات سريا   همكارخرداد 1383مرداد  1386پژوهشگاه صنعت نفت
بررسي مشکلات صنايع بالادستي نفت و ارائه کاربردهاي فناوري نانو در اين حوزه    مجريارديبهشت 1389بهمن  1390کاربردیپژوهشگاه صنعت نفت
- اولويت دهي کاربردهاي فناوري نانو در بخشهاي مختلف مرتبط با صنعت نفت شامل: بالادستي، پالايش و پخش، گاز، کاتاليستها، انرژي، پليمرها، محيط زيس   مجريمرداد 1386مرداد  1389کاربردیپژوهشگاه صنعت نفت