خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26944   بروزرسانی: 20-03-1399

Hasan Bargozin

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

داور علمی مجله انجمن مهندسی شیمی ایران
عضو بنیاد ملی نخبگان کشوری
عضو باشگاه دانش پژوهان جوان
عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
 عضو کمیته تدوین سند راهبردی نانو استان قزوین