خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
مختارات من النصوص الثقافية باللغة العربية   تالیف بهرام امانی .سید اسماعیل حسینی  1392 
نام خلیج فارس در منابع و متون دوره اسلامی   تالیف مرداد 1395 
گفت و گوی شرق و غرب جهان اسلام   ترجمهنگاه معاصر بهرام امانی دي 1392