خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21696   بروزرسانی: 29-02-1392

Ahmad Aazad

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
ساختار عضله اسکلتی   ترجمه در دست چاپ
عملکرد سیستم ایمنی و فعالیت بدنی   ترجمه در دست چاپ
مبانی تربیت¬بدنی, علوم ورزش و ورزش   ترجمه  1390 
راهنمای آزمون فیزیولوژی ورزش و فعالیت ورزشی   ترجمه  1390 
جنبه های عصبی عضلانی فعالیت بدنی   ترجمه  1386 
فیزیولوژی ورزشی ویژه مراقبان بهداشت   ترجمه  1385 
اصول علمی و تمرین¬های تخصصی آمادگی جسمانی    ترجمه  1383 
بیش تمرینی در ورزش    ترجمه  1384 
سازگاری عضلاتی در تمرین و فعالیت بدنی    ترجمه  1381 
-سازگاری درون سلولی عضلات قلبی و اسکلتی نسبت به تمرین    ترجمه  1381 
مبانی تربیت بدنی و ورزش   ترجمه فروردين 1383