خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24469   بروزرسانی: 11-08-1401

Ali Eskandari

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
Systematics of the genus Hoplolaimus: (Nematoda: Hoplolaimidae) 
 خلاصه کتاب] 
گردآوری و تألیفScholars' Press Reza Ghaderi, Manouchehr Hosseinvand and Ali Eskandari خرداد 1399