خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27659   بروزرسانی: 23-11-1402

Ali Eskandari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 رمضان اصغری آذر  1395بیماری شناسی گیاهی شناسايي مرفولوژیکی و مولکولی نماتدهای خاکزی راسته Triplonchida در برخی مناطق شمال ایران   استاد راهنما
3 کورش عزیزی شهريور  1395بیماری شناسی گیاهی شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های خانواده Dolichodoridae در استان‏های شمالی و شمال‏ غرب ایران   استاد راهنما
2 حسین میربابایی کرانی بهمن  1398بیماری شناسی گیاهی شناسايي مرفولوژيكي و مولكولي نماتدهاي بالاخانواده Criconematiodea در برخی مناطق جنوب غربي ايران   استاد راهنما
1 منوچهر حسينوند خرداد  1401بيماري شناسي گياهي مطالعه ریخت‏ شناختی و مولکولی نماتد‏های خانواده‌های Tylenchidae و Dolichodoridae sensu lato در استان‌های خوزستان و زنجان    استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
18 هومن نانکلی بهمن  1398بیماری شناسی گیاهی اثر بازدارندگي اسانس و نانو كپسول حاوي اسانس گياه مرزه Satureja hortensis بر نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica در گوجه فرنگي در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه   استاد راهنما
17 سکینه مهدیخانلو ارديبهشت  1400بیماری شناسی گیاهی شناسایی نماتدهای فروراسته Tylenchomorpha در مراتع و باغات سیب شهرستان‌های زنجان و خرمدره   استاد راهنما
16 لیلا عباسی بهمن  1397بیماری شناسی گیاهی ارزیابی عکس العمل برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه   استاد راهنما
15 زهرا ایمانی بهمن  1397بیماری شناسی گیاهی ارزیابی عکس العمل برخی از ارقام و لاین های خیار نسبت به نماتد ریشه گرهیMeloidogyne javanica در شرایط گلخانه   استاد راهنما
14 شهین گنج خانلو بهمن  1397بیماری شناسی گیاهی شناسایی نماتدهای انگل گیاهی برخی از مراتع استان زنجان   استاد راهنما
13 مهتاب کاظمی شهريور  1397بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتد هاي انگل گياهي در باغات انگور شهرستان سرپل ذهاب   استاد راهنما
12 زهرا باریک بهمن  1396بیماری شناسی گیاهی شناسایی نماتدهای اتگل گیاهی مزارع چغندرقند در برخی شهرستان های جنوب استان آذربایجان غربی   استاد راهنما
11 رضا نوروزی شهريور  1396بیماری شناسی گیاهی شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در برخی از نهالستان های درختان میوه استان قزوین   استاد راهنما
10 محسن عسگری بهمن  1395بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتد هاي انگل گياهي در برخي مزارع یونجه استان قزوین   استاد راهنما
9 آرزو خسروزاده شهريور  1395بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتد هاي انگل گياهي در برخي مراتع استان اردبيل   استاد راهنما
8 المیرا نوروزی بهمن  1394بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتد هاي انگل گياهي ، در مزارع سبزي شهرستان اروميه   استاد راهنما
7 مجید ندیرخانلو اسفند  1393بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتد هاي انگل گياهي در باغات انگور استان زنجان   استاد راهنما
6 بهنوش حاتمی شهريور  1393بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتد هاي انگل گياهي مزارع چغندر قند در برخي مناطق استان لرستان   استاد راهنما
5 فروغ نمدی پور تير  1393بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتد هاي انگل گياهي در برخي مزارع سيب زميني شهرستان هاي زنجان و سلطانيه    استاد راهنما
4 شیلا رهبری خرداد  1393بیماری شناسی گیاهی تعيين پاتو تايپ هاي نماتد سيستي سيب زميني Globodera rostochiensis و بررسي خصوصيات مولكولي آنها در استان همدان   استاد راهنما
3 فهیمه نیاستی اسفند  1392بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتدهاي انگل گياهي خاكزي در جنگلهاي رامسر   استاد راهنما
2 منیره زارع زاده اسفند  1391بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتد هاي خانواده هاي Heterorhabditidae و Steinernematidae در مراتع سهند استان آذربايجان شرقي   استاد راهنما
1 سیده الهه موسوی ویری اسفند  1390بیماری شناسی گیاهی شناسايي نماتد هاي انگل گياهي در منطقه طارم زنجان   استاد راهنما