خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28740   بروزرسانی: 30-09-1398

Reza Khoshraftar

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
کارست اعماق پوسته زمین   ترجمهانتشارات ایلیا آندره چوک و همکاران رضا خوش رفتار تير 1398 
ژئومورفولوژی کوهستان   ترجمهنشر ایلیا اسلی میکر رضا خوش رفتار- نیما فرید مجتهدی مهر 1396 
زندگی با کارست   ترجمهانتخاب رضا خوش رفتار خرداد 1396 
مدیریت ریسک های بحران برای سایت های میراث جهانی   ترجمهدانشگاه زنجان میراث جهانی یونسکو رضا خوش رفتار دي 1395 
تغییر آب و هوا و میراث جهانی: مطالعات موردی   ترجمهانتشارات جهاد دانشگاهی دکتر رضا خوش رفتار- دکتر فرامرز خوش اخلاق- نیما فرید مجتهدی- زهره سیفی پور بهمن 1394 
فرهنگ جامع غارها و کارست   تالیفدانشگاه زنجان دکتر رضا خوش رفتار- دکتر حسنعلی غیور تير 1394 
مدیریت گردشگری در سایت های میراث جهانی   ترجمهجهاد دانشگاهی آرتور پدرسن دکتر رضا خوش رفتار - دکتر حسین فراهانی مهر 1393 
تغییر آب و هوا و میراث جهانی   ترجمهجهاد دانشگاهی می کسر و همکاران رضا خوش رفتار- زهره سیفی پور ارديبهشت 1392 
ژئومورفولوژی   ترجمهجهاد دانشگاهی هانا برمر رضا خوش رفتار بهمن 1392 
شبکه جهانی ژئوپارک ها   ترجمهانتشارات حق شناس شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو دکتر رضا خوش رفتار آبان 1391 
کارست و غارهای میراث جهانی   ترجمهدانشگاه زنجان پاول ویلیامز دکتر رضا خوش رفتار آبان 1390 
میراث جهانی زمین شناسی   ترجمه دانشگاه زنجان پاول دینگوال،تونی ویگهل و تیم بدمن دکتر رضا خوش رفتار آذر 1389 
اصول هیدرولوژی جغرافیایی   ترجمه انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی بی جی نپ رضا خوش رفتار ارديبهشت 1383 
حفاظت مناطق کارست و غارها   تالیف انتشارات حق شناس دکتر رضا خوش رفتار مرداد 1389