خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28712   بروزرسانی: 30-09-1398

Reza Khoshraftar

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- عضو کمیته علمی سمینار بین المللی برنامه ریزی انرژی،حفظ انرژی ، آموزش زیست محیطی (EPESE'07)، محل برگزاری سمینار  فرانسه 16-14 اکتبر 2007.1

2-عضو کمیته علمی سمینار بین المللی محیط زیست ، اکوسیستم ، توسعه  (EED'07)، محل برگزاری سمینار  اسپانیا  16-14  دسامبر 2007.

- از سال 1393عضو هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

عضو انجمن اروپایی حفاظت از میراث علوم زمین