خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22765   بروزرسانی: 10-07-1401

Afshin Zohdi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
راهنمای رنگی سنگ نگاری سنگهای کربناتی: دانه ها، بافتها، تخلخل، دیاژنز   ترجمهمرکز نشر دانشگاهی پیتر ای. شول،دانا اس . اولمر ـ شول محمد حسی آدابی، مینا خطیبی مهر، افشین زهدی، محمد علی صالحی ارديبهشت 1391