خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22765   بروزرسانی: 10-07-1401

Afshin Zohdi

علایق پژوهشی

محیط های رسوبی، چینه نگاری سکانسی، دیاژنز، دولومیت، کیفیت مخزنی