خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22765   بروزرسانی: 10-07-1401

Afshin Zohdi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن رسوب شناسی ایران

انجمن دیرینه شناسی ایران

انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران