خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22765   بروزرسانی: 10-07-1401

Afshin Zohdi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، محیط های رسوبی، میکروفاسیس، زمین شناسی نفت، زمین شناسی صحرایی