خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43797   بروزرسانی: 12-10-1402

Mostafa Charmi
مصطفی چرمی
دانشیار

پست الکترونيکی
myLastName.myFirstName@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/charmi-mostafa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2760

فکس
   +98 (0) 24 3228 2762

آدرس 
اتاق ۱۰۱، ساختمان برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، کد پستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱، دانشگاه زنجان، بلوار دانشگاه، زنجان، ایران

 

در سال ۱۳۸۹ زندگی حرفه ای من به عنوان یک استادیار در گروه مهندسی برق دانشگاه زنجان آغاز شد. قبل از پیوستن به گروه و در چارچوب رساله دکتری، به روشهای تحقیق در رشته مهندسی پزشکی اشراف یافتم. هم اکنون به یاری افقهای علمی ترسیم شده در طول آن دوره، علاقه مند به تحقیق در زمینه پزدارش سیگنالهای پزشکی و سیستمهای تصویرگری پزشکی هستم، افزون بر آن، با علم به عوارض تمرکز طولانی در یک زمینه خاص و آگاهی به شکوفایی فکری در گسترش چشم اندازهای متنوع علمی، مایل به همکاری پژوهشی برای بهره گیری از محاسبات علمی در حوزه های دیگر علوم نیز هستم

حوزه در حال ظهورمهندسی پزشکی زیستی

My ORCID

My Google Scholar

My ResearchGate

My Publons

My Scopus